LOGO LIMONIUM OKKKKKK COLOR

Limonium. Territori intel·ligent

Empresa de serveis ambientals, turístics, de comunicació i educació ambiental nascuda a l’abril del 1996 i amb seu al Parc Científic de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili a Vila-seca, Tarragona. Treballem en el món de la consultoria tècnica (estudis, projectes, informes mediambientals i de sostenibilitat, paisatge, ordenació del territori, senyalització,….) i en la comunicació i educació ambiental (educació per la sostenibilitat i sensibilització ambiental a centres educatius i població en general) i el món de lacomunicació (dinamitzem xarxes socials, edició i disseny de material de comunicació divers, d’interpretació,…). Membre del Consell de Centres de la Societat Catalana d’Educació Ambiental.

Dades de contacte:

Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci
c/ Joanot Martorell, 15
43480, Vila-seca (Tarragona)
Tel.977 34 20 69
A/e: educacioambiental@limonium.org
Web: http://www.limonium.org